บริการหลัก:

เป็น บริษัทที่เกิดขึ้นมาจากทีมงานที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ เรื่องระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย
รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอื่นๆ
ซึ่งสามารถแบ่งบริการหลักๆ ได้ดังนี้

o   ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ 
o   ทำหน้าที่ดูแลงานด้านไอที ให้องค์กรของลูกค้า
o   บริหารโครงการด้านระบบสารสนเทศ  
o   จำหน่ายและให้เช่าอุปกรณ์ระบบสารสนเทศ    
o   ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ       

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

 

 © Copyright 2016 Dragons Move Co.,Ltd.