ทีมวิทยากรจากบริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ จำกัด ได้รับเชิญจากอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.ให้มาบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาปี 4 ในหลักสูตร "ทักษะการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพ" เพื่อให้นักศึกษาได้นำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอ Project และสามารถนำไปใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต โดยได้ปรับเนื้อหาบางส่วนมาจากหลักสูตรมาตรฐานสากล CompTIA CTT+

ทีมวิทยากรจากบริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ จำกัด ได้รับเชิญจากท่านคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ให้มาบรรยายเกี่ยวกับความรู้ด้านการดูแลและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล CompTIA A+ เพื่อเป็นการเพิ่มพูนทักษะด้านวิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ศูนย์หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ดราก้อนส์ มู้ฟ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เชิญวิทยากรมาให้ความรู้เกียวกับความมั่นคงปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามหลักสูตรมาตรฐานสากล CompTIA Security+ พร้อมสอบ Certified

Please publish modules in offcanvas position.

 

 © Copyright 2016 Dragons Move Co.,Ltd.