Dragons Move ร่วมกับ CompTIA ให้ บริการจัดอบรมเพื่อสอบใบรับรองในระดับสากล ให้แก่สถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรของแต่ละองค์กร ให้มีทักษะด้านไอซีที ให้แข่งขันได้ในระดับสากล

 Dragons Move ได้รับการแต่งตั้งจาก Linux Professional Institute (LPI) ให้เป็น LPI Approved Training Partner (LPI-ATP) ในประเทศไทย

Dragons Move ได้รับการแต่งตั้งจาก Logical Operations ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายหนังสือที่ถูกตีพิมพ์จากสำนักพิมพ์ แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย

 


Dragons Move สนับสนุนในการเป็นวิทยาการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA ให้กับ Network Training Center(NTC) ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการฝึกอบรมทางด้านระบบเครือข่าย ชั้นนำของประเทศไทย

 

 


Dragons Move สนับสนุนในการเป็นวิทยาการฝึกอบรมหลักสูตร CompTIA ให้กับ ACIS Professional Center ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการฝึกอบรมและเป็นที่ปรึกษาทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย ชั้นนำของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

 

 © Copyright 2016 Dragons Move Co.,Ltd.